Brugsbetingelser – Medlem

Brugsbetingelser – Medlem

Se vores betingelser her for dig som medlem

Brugsbetingelser GodRabat(™)


Accept og ændring af brugsbetingelser

Her kan du se hvilke brugsbetingelser der er for at være medlem hos GodRabat.

1.1 Din adgang til GodRabat styres af disse brugsbetingelser. Når du går ind og gennemser og bruger vores websider, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret disse brugsbetingelser uden forbehold, som de til enhver tid foreligger. Så vi anbefaler du læser brugsbetingelserne inden du benytter dig af hjemmesiden.

1.2 Såfremt vi beslutter at ændre vores brugsbetingelser, lægger vi en version med en ny dato ud på vores websider. Derfor bør du gennemse disse brugsbetingelser med jævne mellemrum for at være opmærksom på eventuelle ændringer.

2. Copyright og immateriel ejendomsret
2.1 Indholdet på vores websider, herunder, men ikke begrænset til tekster, mærker, logoer, diagrammer, fotografier, videoer, lyde, musik, layout, design, knowhow, teknologi, produkter og processer, er ejet af GodRabat eller bruges med autorisation af ejerne og er beskyttet i henhold hertil af copyright, varemærker, patenter og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der eksisterer under gældende lov.

2.2 Intet indhold på vores websider tolkes eller opfattes som om, det giver dig licens eller ret til at bruge dette indhold fra vores websider.

3. Brug af hjemmesiden
3.1 For at benytte hjemmesiden og få glæde af alle rabatter skal man først tilmelde sig vores nyhedsmail. Det er vigtig, så netop du får de bedste rabatter og procenter gennem GodRabat 24-7.

3.2 De nyhedsbreve der løbende vil blive sendt ud fra GodRabat, samarbejdspartnere og firmakunder kan indholde reklamer og tilbud fra virksomheder. Nyhedsbreve som kommer fra vores firmakunder og samarbejdspartnere kan GodRabat ikke stilles til ansvar for.

3.3 Ved registrering af nyhedsbrev og medlemskab på denne hjemmeside, skal du sikre dig, at de obligatoriske oplysninger, du giver er korrekte og komplette. Informer venligst GodRabat om ny mail adresse eller andre ændringer ved at opdatere dine personlige oplysninger på denne hjemmeside hurtigst muligt. Du gør det igennem vore kontaktformular.

3.4 Opsigelse af medlemskab og nyhedsmail gøres ved at framelde nyhedsbreve. Alle persondata og oplysninger vil blive fjernet. Du vil derefter ikke få flere nyhedsmails fra GodRabat. Vi kan ikke stilles til ansvar, hvis du får flere mails fra vores samarbejdspartnere, firmakunder og leverandører. Hvis det sker er det dit ansvar at afmelde deres mails.

3.5 Du må kun downloade, vise eller udskrive indhold fra vores websider til personlig, ikke-kommerciel brug, og derved beholde og genskabe hver eneste copyright-notits eller anden ejendomsretslig notits indeholdt informationer eller andre materialer, du downloader. Enhver anden brug, inklusive kopiering, ændring, distribution, transmission eller udsendelse af indhold fra websiderne på nogen måde helt eller delvist er strengt forbudt, bortset fra ved forudgående tilladelse fra GodRabat.

3.6 GodRabat kan hverken garantere eller anføre, at din brug af indhold, der er vist på websiderne ikke krænker tredjeparters rettigheder.

4. Information anset for ikke at være fortrolig
4.1 Alle personlige identitetsdata og informationer, som du har sendt via internettet til vores websider og tilmelding af nyhedsbrev, er beskyttet og bliver behandlet i henhold til vores Fortrolighedspolitik.

4.2 Andre informationer eller materialer kommunikeret til GodRabat via internettet, med elektronisk mail eller på anden måde, inklusive data, spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer, grafik eller lignende er og vil blive behandlet som ikke fortroligt og uden ejendomsret. Hvad du sender eller opslår, bliver GodRabat ejendom og kan anvendes frit til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til reproduktion, fremlæggelse, transmission, offentliggørelse, udsendelse og opslag. GodRabat har specifikt ret til at bruge enhver idé, koncept, knowhow eller teknikker indeholdt i kommunikation, som du sender til websiderne til et hvilket som helst formål, herunder, men ikke begrænset til udvikling, fremstilling, reklame og markedsføring af produkter ved hjælp af disse informationer. En sådan brug sker uden kompensation til dem, der leverer informationerne eller nogen andre.

4.3 Ved at sende informationer garanterer du, at du ejer det materiale/indhold, du sender, at det ikke er ærekrænkende, og at GodRabat brug ikke overtræder nogen tredjeparts rettigheder. GodRabat er ikke forpligtet til at bruge de leverede informationer.

5. Fraskrivelse af garantier
5.1 UDEN BINDENDE VIRKNING FOR EFTERFØLGENDE PARAGRAF LEVERES AL MATERIALE, INFORMATIONER OG ALT HVAD DU VINDER PÅ WEBSIDERNE TIL DIG “”SOM BESET”” I FUNKTION AF DERES TILGÆNGELIGHED OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART HVERKEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE BL.A. DEN UNDERFORSTÅEDE GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

5.2 GODRABAT GARANTERER IKKE, AT WEBSIDERNE ELLER DERES INDHOLD SVARER TIL DINE FORVENTNINGER, AT DE IKKE VIL BLIVE FORSTYRRET, AT DE ER BETIMELIGE, ELLER AT DE ER SIKRE OG FRI FOR FEJL.

5.3 NOGLE MYNDIGHEDER TILLADER IKKE VISSE BEGRÆNSNINGER I GARANTIER, SÅ NOGLE AF OVENSTÅENDE UDELUKKELSER GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG.

5.4 Råd eller informationer, hverken mundtlige eller skriftlige, der
kommer fra GodRabat eller under brug af service på siderne skal ikke give anledning til nogen garantier, der ikke er udtrykkeligt givet i de gældende brugsbetingelser.

6. Begrænsning af ansvar
6.1 Din adgang, brug, gennemsyn og navigering på vores websider sker på egen risiko og fare.

6.2 DU ANERKENDER OG ACCEPTERER I DET FULDE TILLADTE OMFANG AF GÆLDENDE REGLER, AT HVERKEN GODRABAT ELLER NOGEN AF ANDRE INVOLVEREDE PARTER I OPRETTELSE, PRODUKTION OG LEVERING AF WEBSIDERNE KAN HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, SKADER PÅ OMDØMME, OMKOSTNINGER, TAB, FALDENDE OMSÆTNING ELLER INDTJENING ELLER ANSVAR AF NOGEN ART (SELVOM FREMKOMSTEN AF DENNE SKADE VAR KENDT ELLER KUNNE VÆRE FORUDSET AF GODRABAT), DER KAN OPSTÅ I FORBINDLSE MED DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSIDERNE ELLER DERES INDHOLD.

6.3 ALLE MATERIALER, DER BLIVER DOWNLOADET ELLER HENTES PÅ ANDEN MÅDE UNDER BRUG AF VORES WEBSIDER, ER PÅ EGEN RISIKO OG FARE. GodRabat påtager sig IKKE noget ansvar for skader eller virus, der kan ramme dit computerudstyr eller andet udstyr på grund af din adgang til, brug eller download af materiale fra websiderne eller for ulovlig indtrængning eller forstyrrelse i IT-systemerne.

6.4 GodRabat forbeholder sig ret til at afbryde eller lukke enhver
eller alle funktioner på websiderne. GodRabat påtager sig ikke noget ansvar eller erstatningspligt for forstyrrelser eller afbrydelser af nogen eller alle funktioner på websiderne, der opstår ved handlinger eller forsømmelser fra GodRabat eller en tredjeparts side.
GodRabat kan til hver en tid opsige dit medlemskab og nyhedsbrev, hvis vi ser nogle form for snyd eller overtrædelse af vores betingelser.

7. Ændringer af informationer
7.1 Indholdet af vores websider kan indeholde unøjagtigheder eller fejl. GodRabat forbeholder sig ret til at foretage ændringer, rettelser og/eller forbedringer i indholdet til enhver tid uden forudgående varsel, men påtager sig ikke noget ansvar for at gøre det. Hvis der er fejl i de oplysninger vores firmakunder og samarbejdspartner har givet os, så rabatter og procentsatser ikke stemmer overens med det der står på vores hjemmeside kan GodRabat ikke stilles til ansvar.

8. Tilgængelighed af produkter/serviceydelser.
8.1 Vores websider kan indeholde informationer om GodRabat´s produkter og serviceydelser, hvoraf ikke alle er tilgængelige alle steder. En reference til et GodRabat produkt eller serviceydelse på websiden betyder ikke, at dette produkt eller denne service er eller vil blive tilgængelig i dit område.

9. Links
9.1 Som en service til vores besøgende, kan vores websider indeholde hyperlinks, der fører til andre websider, der ikke drives eller kontrolleres af GodRabat.nu og GodRabat.dk kan ikke betragtes som ansvarlig for disse sider og afviser ethvert ansvar og erstatningspligt i relation til deres indhold, lovlighed, nøjagtighed eller funktioner.

9.2 Oprettelsen af hyperlinks til vores websider er forbudt uden
forudgående skriftlig tilladelse fra GodRabat.

10. Diverse
10.1 De gældende brugerbetingelser indlemmer hele aftalen, der er indgået mellem GodRabat og dig vedrørende adgang til og brug af websiderne og deres indhold. Alle andre vilkår eller betingelser udstedt af GodRabat, der regulerer forholdet til dig, især med hensyn til service eller køb af produkter, supplerer brugerbetingelserne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem dem, vil de andre vilkår og betingelser have forrang over disse brugsbetingelser.

10.2 At GodRabat tolererer, at du overtræder en af forpligtelserne i brugsbetingelserne eller ikke håndhæver en tilskrevet ret heri eller i henhold til loven, skal ikke udlægges som et frafald af retten til at påberåbe og håndhæve sine rettigheder.

10.3 I tilfælde af, at nogle bestemmelser i brugsbetingelserne betragtes som ulovlige i henhold til eksisterende eller fremtidige love eller forordninger, eller domstolsafgørelser, betragtes sådanne bestemmelser som strøget og alle andre bestemmelser i brugsbetingelserne har fuld gyldighed og effekt mellem dig og GodRabat.

10.4 Overskrifterne til bestemmelserne i brugsbetingelserne er kun beregnet som en hjælp og ændrer ikke vilkår eller betingelser på nogen måde.


GodRabat 2017
© 2017 www.GodRabat.nu. .
Alle rettigheder forbeholdes.